REGLAMENT

Article 1

El diumenge 20 de juny de 2021, l’Ajuntament de Cambrils organitza la Peugeot Joaquin Oliva Mitja de Cambrils amb el suport tècnic de Sport No Limit.

Article 2

La prova es disputa sobre un recorregut de 10.000m. Circuit mesurat i certificat per Sport No Limit.

Article 3

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma.

L’edat mínima per participar és de 16 anys. En cas de menors de 18 anys, és necessària l’autorització expressa per escrit del pare/mare o tutor/a.
Per una sortida ordenada, els participants procuraran col·locar-se tenint en compte la seva condició física o dificultats. No està permesa la participació amb patins o similars.

Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.
L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants no federats disposaran d’una assegurança d’accidents contractada per l’organització.

Article 4

La sortida serà a les 09:30. El temps màxim per completar el recorregut serà de 2 hora i 20 minuts.

El dorsal i el xip es podrà recollir per ordre i amb cita prèvia el diumenge 20 de juny de 07:30 a 09:00 a l’Avinguda de la Diputació de Cambrils.
 

Article 5

Terminis i preus d’inscripcions són els publicats a la web de la cursa www.mitjadecambrils.com

En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.

No s’admeten canvis d’un participant per una altra persona, tampoc per un altre membre del seu Club.

Les inscripcions online es tanquen el dimecres 16 de juny a les 23:59 o en arribar als 1.000 inscrits.

Article 6

El cronometratge es realitza a terme mitjançant un sistema de xip, enregistrant el temps de sortida i arribada. L’ús incorrecte del xip implicarà no aparèixer en la classificació oficial de la prova.

El pitrall ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta i ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació.

En cap cas es permetrà córrer la cursa sense pitral.

El recorregut del circuit i els punts quilomètrics estan degudament senyalitzats. Hi haurà avituallament al quilòmetre 5.
La prova NO compta amb servei de guarda-roba. L’organització no es responsabilitza dels possibles robatoris.

Article 7

S’estableixen les següents categories:

SENIOR M: de 18 a 39 anys
M40: de 40 a 49 anys
M50: de 50 a 59 anys
M60: de 60 a 69 anys
M70: de 70 en endavant

SENIOR F: de 18 a 39 anys
F40: de 40 a 49 anys
F50: de 50 a 59 anys
F60: de 60 a 69 anys
F70: de 70 en endavant

Trofeus als tres primers masculins i femenins de la general. Els premis no seran acumulables.

La no recollida del trofeu durant l’entrega de premis posterior a la cursa suposarà la pèrdua del dret a reclamar-lo.

Article 8

El participant té el deure de conèixer el recorregut de la cursa i respectar-lo.
Tota persona que incompleixi la normativa de l’organització, serà retirada de la classificació oficial.
El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament i el compromís de no avançar-se al moment de la sortida, cobrir el recorregut complet i respectar els participants i el personal auxiliar implicat en l’organització.

Article 9

Les classificacions de la cursa es publicaran a la web, en les 24h posteriors a la cursa. Posteriorment es penjaran les fotos de cursa.

Article 10

L’organització disposa d’un servei d’ambulàncies.

Article 11

Desqualificacions: el servei mèdic de la competició, el director tècnic i els jutges àrbitres estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

  1. Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.
  2. Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.
  3. L’atleta que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal.
  4. L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització al marge del que està estipulat a l’article 13 d’aquest Reglament.

 

Article 12

Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de fer per escrit al Comitè Organitzador dintre de les 48 hores posteriors a la cursa.

Article 13

Els participants autoritzen als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i les cedeixen per la seva utilització divulgativa i/o informativa que l’organització consideri oportú exercitar, sense cap límit temporal.

L’atleta, pel sol fet de participar en aquesta prova, accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.

Article 14

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’organització. Està totalment prohibit seguir els corredors en cotxe, moto o bicicleta, pel perill que això pot suposar per als atletes i els espectadors.

Article 15

L’organització es reserva el dret d‘inscripció.